Det vill gärna bli bra!

 

Vänsterpartiet Ljusdals kandidater till kommunfullmäktigevalet.

Vänsterpartiet Ljusdals kandidater till kommunfullmäktigevalet.

Vänsterpartiet Ljusdals valprogram:

Ljusdal behöver politiker som kan och vill samarbeta. Vi både kan och vill.
Vi är beredda att ta ett stort ansvar för att förändra, förbättra och fördjupa samarbetet mellan de politiska partierna i Ljusdal.
Vi vill även utveckla samarbetet med näringslivet, föreningar, organisationer och enskilda medborgare i kommunen. När många hjälps åt vill det gärna bli bra!

Vi vill prova förkortad arbetstid, med bibehållen lön på en arbetsplats inom äldreomsorgen.

Förtryckta och misshandlade kvinnor ska ha rätt till en fungerande Kvinnojour.

Kommunen är ändå den största arbetsgivaren i kommunen. Det är mycket viktigt att se till att skola, vård och omsorg har tillräckligt många anställda med rätt kompetens.

Vänsterpartiet är det enda parti som helt vill ta bort vinstintresset i välfärden. Vi anser att skattepengarna inte ska hamna i privatas plånböcker.

Ljusdal ska vara en Kulturkommun. Lokalerna och området kring Gymnasieskolan kan bli en plats, för alla åldrar, där kultur och idrott möts.

Vi vill förverkliga en sammanhängande cykelled mellan Karsjö och Ljusdal. Det blir trafiksäkert, miljövänligt och bra för folkhälsan.

Små företag är en motor för landsbygden. Därför vill vi slopa sjuklöneansvaret för småföretag. Vi vill förbättra socialförsäkringssystem för småföretagare.

Vi vill återinföra lön, så kallad habiliteringsersättning, för personer med funktionshinder i daglig verksamhet.

Hela Sverige ska leva! Staten måste ta ett stort ansvar för detta men kommunerna behöver också ta sitt ansvar. Vi vill verka för en bussförbindelse mellan Järvsö och Delsbo.

Vi ska också värna kommunens egna besöksmål, som Stenegård och Fågelsjö Gammelgård.

Vi anser att alla barn ska ha rätt till en bra pedagogisk utbildning. Barns rättigheter måste alltid vara överordnad frågan om en bys överlevnad.

Vi vill gärna vara den kommun som är bäst på att ta emot människor från andra kulturer. Det gör vi genom klokskap och med hjälp av förlängning av det statliga stödet.
Ljusdal ska vara i framkant när det gäller mångfald. I vår kommun ska alla människor känna sig välkomna och trygga!

Vi fortsätter att tro på Östernäs som en plats för handel, idrott och rekreation för alla. För att möjliggöra detta behöver timmeromlastningen flyttas så snart som möjligt.

Länk till Ljusdals valfolder.

Vänsterpartiet Ljusdals valsedel i kommunfullmäktigevalet.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Distriktsknapp
Distriktsknapp

Länk till Vänsterpartiet Gävleborg

Riksknapp
Riksknapp

Vänsterpartiet

RÖTT
Knapp för att länka till VÄnsterpartiet medlemstidning

Vänsterpartiet

Sidor